Piętnasty rok online |  Największa liga typerów! |  Typuj mecze za darmo!  | Wygrywaj naprawdę! |  Przyznaliśmy już 12 033 nagród za 566 766 pln!
liga typerow
Poradnik gracza
Nasza polityka prywatności

Szanujemy Twoje prawo do prywatności.

Serwis Typuj.org opracował ten dokument, który prezentuje nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Przeglądając i rejestrując się na Typuj.org akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis Typuj.org obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Masz jednak 100% pewność, że nigdy nie zostanie zmieniona zasada: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych naszych użytkowników

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez Typuj.org?

Przeglądajac informacje serwisu Typuj.org możesz pozostać całkowicie anonimowy. Decydując się na przystąpienie do zabawy, musisz się jednak zarejestorwać, podając nam swój adres e-mail. W przypadku wygrania nagrody, by móc ją odebrać wymagamy podania nam pełnych danych (Imie, Nazwisko) wraz ze zgodą na publikacje ich na stronie Typuj.org, jak również przekazaniu ich naszym partnerom którzy fundują nagrodę

Polityka dotycząca plików "cookie"

Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Typuj.org przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

 • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła

 • tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców

 • tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

 • zabezpieczenia się przeciwko osobom próbującym dokonać nadużyć np. zakładać wiele kont konkursowych z jednego komputera.


 • Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów Typuj.org.

  Niezapowiedziane Wiadomości

  Typuj.org zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

  Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Typuj.org rozumie przede wszystkim:

 • iformacje związane z samym konkursem typuj.org, a w szczególności zmiany zasad i informacje o nowych nagrodach

 • powiadomienia o wygranej

 • informacje o ofertach handlowych pochodzące WYŁĄCZNIE naszych sponsorów i partnerów.


 • Jawne dane osobowe


  Dane osobowe samodzielnie podane na forum są dostępne dla wszystkich odwiedzających. Typuj.org nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

  Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o ich kierowanie na adres: admin(at)typuj.org

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU Typuj.org


  W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE – RODO. Rozporządzenie nakłada szereg nowych obowiązków na wszystkie podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe. W serwisie Typuj.org priorytetowo traktujemy dbałość o dane naszych użytkowników.

  W związku z powyższym informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Silvan Int Corp z siedzibą w Majuro Nominees Ltd. P.O. Box 1405 , 96960 Majuro, Marshall Islands, zwany dalej „Administratorem”.

  2. Z Administratorem można skontaktować się listownie Silvan Int Corp, Majuro Nominees Ltd. P.O. Box 1405 , 96960 Majuro, Marshall Islands lub przez e-mail ([admin@Typuj.org]).

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w następujących celach:
  a) zawarcie i realizacja umowy użytkownika serwisu;
  b) wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
  - przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
  - składanie i rozpatrywanie reklamacji;
  c) usprawiedliwiony interes prawny, np.:
  - ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
  - marketing bezpośredni;
  - weryfikacja wiarygodności użytkownika.

  Najczęściej zadawane pytania:

  Jakie dane osobowe przetwarzamy? Jedyne dane, które przetwarzamy, to: nazwa użytkownika oraz adres e-mail. Jeżeli korzysta Pani/Pan także z organizowanych przez nas konkursów, to dodatkowo przetwarzamy loginy Pani/Pana kont u naszych sponsorów, które Państwo nam udostępnicie.

  Dlaczego przetwarzamy dane osobowe? Przetwarzamy dane osobowe w związku z prowadzeniem konkursu zakładów bukmacherskich.

  Czyje dane osobowe przetwarzamy? Przetwarzamy tylko i wyłącznie dane użytkowników, którzy zdecydują się zarejestrować w naszym serwisie.

  Skąd otrzymujemy dane osobowe? Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą - podczas rejestracji.

  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa w szczególności:
  a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. policja);
  b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. usługi IT;
  c) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, np. loginy przekazywane sponsorom.

  5. Generalnie Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, do organizacji międzynarodowych, ani też do żadnych nieuprawnionych odbiorców.

  Natomiast w razie konieczności zawarcia transakcji ze sponsorem spoza EOG może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG. W takiej sytuacji możemy przekazać dane (loginy) użytkowników.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, a więc po usunięciu konta w serwisie, nie archiwizujemy danych osobowych.

  7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację (art. 21 RODO);
  b) dostępu do Pani/Pana danych osobowych (art. 15 RODO);
  c) żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO);
  d) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (art. 17 RODO);
  e) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 RODO);
  f) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych (art. 20 RODO).

  Z praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem.

  Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych, który może zgłosić Administratorowi.

  Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy użytkownika serwisu.

  10. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.