Piętnasty rok online |  Największa liga typerów! |  Typuj mecze za darmo!  | Wygrywaj naprawdę! |  Przyznaliśmy już 12 033 nagród za 566 766 pln!
liga typerow
Poradnik gracza
Regulamin zabawy

Regulamin zabawy w zgadywanie wyników meczy piłkarskich

I Postanowienia ogólne

1§ Organizator

 • 1.1 Organizatorem zabawy jest firma Silvan Int Coorp, Majuro, Marshal Islands. Adres korespondencyjny: Suite 12618 2nd Floor 145-157 St John Street, EC1V 4PY London.
 • 2 § Sponsorzy

 • 2.1 Wszystkie nagrody przyznawane w zabawie pochodzą bezpośrednio od sponsorów. Wyłącznymi sponsorami nagród w zabawie są firmy bukmacherskie posiadające licencje w Unii Europejskiej
 • 2.2 Wszystkie nagrody pozostają własnością sponsorów do czasu przekazania ich przez sponsorów użytkownikom.

 • 2.3 Serwis Typuj.org ogranicza swoją rolę do przekazywania informacji o zwycięzcach do sponsorów i nie bierze odpowiedzialności za to czy i w jakiej formie nagrody zostaną wypłacone.
 • 3 § Uczestnicy

 • 3.1 Strona jest kierowana do użytkowników polsko języcznych zamieszkałych w krajach, w których korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Wiadomości prezentowane w typuj.org są dozwolone wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom prawnym, w których uczestnictwo w grach hazardowych online jest legalne. Korzystając z serwisu, użytkownik deklaruje wobec administratora, że uczestnictwo w grach hazardowych online jest w jego jurysdykcji dozwolona i ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia. Na terytorium polski zakłady wzajemne mogą oferować jedynie te podmioty, które posiadają zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Zawieranie zakładów u bukmacherów, którzy nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi. Serwis jest przeznaczony tylko dla osób, które ukończyły 18 lat. Korzystając z serwisu, użytkownik potwierdza, że ma ukończone 18 lat.

 • 3.2 Każdy uczestnik może brać udział w zabawie wyłącznie jeden raz (zarejestrować tylko jedno konto). Osoby rejestrujące wiele kont będą bezwarunkowo i dożywotnio dyskwalifikowane.

 • 3.3 Dane uczestników są traktowane jako poufne i będą wykorzystane wyłącznie do celów organizacyjnych związanych bezpośrednio z samą zabawą.

 • 3.4 Uczestnictwo w zabawie jest anonimowe i nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Uczestnik zabawy posługuje się wymyślonym przez siebie loginem (nazwą).
 • 3.5 Organizator pozostawia sobie pełne prawo dyskwalifikacji uczestnika zabawy w przypadku wykrycia lub choćby podejrzewania popełniania przez niego oszustwa, nadużycia czy też działania na szkodę innych uczestników zabawy
 • 4 § Zabawa

 • 4.1 Zabawa ma charakter darmowy. Uczestnictwo w zabawie nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością użytkownika serwisu, a dane uczestników są traktowane jako poufne.

 • 4.2 Zabawa polega na zgadywaniu wyników meczy piłkarskich. Szczegółowe reguły znajdują się na stronie „zasady zabawy”.

 • 4.3 Wyniki konkursowe są publikowane na stronie głównej serwisu www.typuj.org.

 • 4.4 Dla najlepszych graczy zabawy przewidziane są nagrody.

 • 5 § Nagrody

 • 5.1 Wszystkie nagrody przyznawane w zabawie pochodzą bezpośrednio od sponsorów konkursu wymienionych w paragrafie drugim.

 • 5.2 Organizator nie bierze odpowiedzialności za nie wywiązanie się sponsorów ze zobowiązań dotyczących nagród i niedostarczenie ich zwycięzcom. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji organizator zobowiązuje się jednak do zerwania współpracy z konkretnym sponsorem.

 • 5.3 Wszystkie nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w ciągu 14 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników na stronie głównej serwisu www.typuj.org

 • 5.4 Nagrody pieniężne pochodzące od sponsorów: zgodnie z regulaminami poszczególnych sponsorów są dostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich.


 • 5.5 Aktualna lista nagród jest dostępna pod adresem: www.typuj.org/poradnik_gracza,nagrody,8.html
 • II Postanowienia szczegółowe

  6 § Przyznawanie nagród – informacje ogólne

 • 6.1 Nagrody dzielą się na 4 grupy: nagrody tygodniowe, miesięczne, ogólne i partnerskie

 • 6.2 Nagrody tygodniowe są przyznawane na koniec każdego tygodnia zwycięzcom poszczególnych kolejek w każdej z lig. To kto został zwycięzcą pokazuje tabela danej kolejki, znajdująca się w dziale "klasyfikacja".

 • 6.3 Nagrody miesięczne są przyznawane na koniec miesiąca, zwycięzcom klasyfikacji miesięcznych w poszczególnych ligach. To kto został zwycięzcą danego miesiąca pokazuje odpowiednia tabela miesięczna w dziale "klasyfikacja".

 • 6.4 Nagrody ogólne są przyznawane na koniec trwania konkursu (czerwiec 2020), zwycięzcom poszczególnych lig i klasyfikacji wszech czasów. To kto został zwycięzcą danej ligi pokazuje odpowiednia tabela ogólna w dziale "klasyfikacja".

 • 7 § Nagrody pieniężne sponsorowane przez firmy

 • 7.1 Sponsorami nagród pieniężnych w konkursie są firmy bukmacherskie zarejestrowane na terytorium Unii Europejskiej.

 • 7.2 Nagrody pieniężne pochodzące od wyżej wymienionych sponsorów są dostępne wyłącznie dla użytkowników pełnoletnich. W przypadku wygrania nagrody pieniężnej przez użytkownika niepełnoletniego nie zostanie mu ona przyznana.

 • 7.3 Jeden gracz może zdobyć wyłącznie jedną nagrodę pochodzącą od danego sponsora w miesiącu

 • 7.4 Głównym warunkiem otrzymania pieniężnej w postaci depozytu u sponsora, jest podanie w czasie rejestracji w konkursie Typuj.org , swojego loginu w serwisie internetowym sponsora.

 • 7.5 Uzyskanie loginu w serwisie sponsora jest równoważne z założeniem tam konta gracza. Proces uzyskiwania loginu (rejestracji) w serwisie sponsora jest całkowicie bezpłatny i do niczego użytkownika nie zobowiązuje. Prowadzenie konta jest również bezpłatne.


 • 7.6 Nagrody pochodzą wprost od sponsorów. W momencie zdobycia przez uczestnika nagrody pieniężnej, organizator przekaże sponsorom login jaki dany użytkownik posługuje się w serwisie internetowym sponsora.

 • 7.7 Nagroda pieniężna zasili wskazane konto użytkownika maksymalnie w ciągu 21 dni roboczych.

 • 7.8 Zdobyta nagroda pieniężna musi zostać wykorzystana sześciokrotnie w usługach oferowanych w serwisie internetowym sponsora w zakładach o minimalnym kursie 2.0 ()

 • 7.9 Po spełnieniu założenia z punktu 7.8 uczestnik może wypłacić nagrodę pieniężną (oraz wszystkie osiągnięte za jej pomocą zyski).

 • 7.10 W przypadku wykorzystywania nagrody w usługach oferowanych przez sponsora, zastosowanie mają szczegółowe regulaminy danego sponsora, opublikowane na jego stronie internetowej.
 • III Postanowienia końcowe

  8 § Modyfikacja zasad

 • Organizator konkursu pozostawia sobie prawo do dowolnej modyfikacji zasad zabawy, listy nagród oraz samego regulaminu. Wszystkich użytkowników obowiązuje zawsze aktualny regulamin.
 • 9 § Podejmowanie decyzji

 • Organizator zabawy pozostawia sobie prawo do podejmowania dowolnych decyzji w kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.
 • 10 § Kontakt

 • Kontakt z administracją zabawy możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na e-mail admin( malpa) typuj.org


 • Ostatnia data aktualizacji regulaminu 12-06-2018.